-->

Služby

Baví nás komplexná marketingová starostlivosť o značky, ktoré chcú dokázať niečo výnimočné, uvedomujú si dôležitosť pohľadu na svoj biznis z vonku, dôverujú odbornosti v každej špecializácii a hľadajú rovnocenných partnerov, ktorí im pomôžu naplniť ciele.

Lentils.sk, Služby - ikona

Čo robíme?

Nastavenie spolupráce

Nato, aby sme boli schopní dôsledne pochopiť váš aktuálny stav a pomôcť vám dosiahnuť stanovené ciele, je nutná detailná konzultácia a analýza aktuálneho stavu rovnako ako u doktora. Zároveň si v úvode nastavíme spôsob a formu spolupráce, doladíme procesy, nech je súčinnosť čo najefektívnejšia.

Marketingové konzultácie

Marketingová stratégia

Reklamné kampane

Corporate identity

Lentils.sk, nastavenie spolupráce - ikona

Marketingové konzultácie

Zvažujete vstup na trh? Uvedenie nového produktu? Reklamnú kampaň? Zvýšenia predaja? Trápite sa a neviete ako na to? Nechajte to na nás. Špecifické požiadavky si vyžadujú individuálny prístup. Rozoberieme si potreby a ciele, navrhneme možnosti riešenia, odkonzultujeme a následne sa pustíme do realizácie.

Lentils.sk, marketingové konzultácie - ikona

Marketingové stratégie

Bez efektívne stanoveného plánu sa len ťažko dosahujú želané výsledky. Po konzultácii, na ktorej sme si ozrejmili všetky vstupné informácie, postupujeme k príprave marketingovej stratégie. Tá pozostáva z viacerých krokov:

Analýza – pochopenie pozície klienta, jeho vízie a plánov, prieskum trhu, pozície na trhu, konkurencie a SWOT analýza.

Plán – definovanie merateľných cieľov, návrh stratégie a výber vhodných komunikačných kanálov, prezentácia navrhovanej stratégie a diskusia.

Realizácia – po odsúhlasení – príprava na implementáciu schválenej stratégie. Realizácia dohodnutých činností.

Vyhodnotenie – reportovanie výsledkov na základe dohody (Dlhodobé kampane a činnosti vyhodnocujeme priebežne, aby sme vedeli stratégiu prispôsobiť a optimalizovať. Krátkodobé kampane a činnosti vyhodnocujeme vždy po dokončení projektu).

Lentils.sk, marketingové stratégie - ikona

Corporate identity

Myslíte to so svojou značkou vážne? Dajte veľký dôraz na voľbu správneho názvu, na tvorbu loga a nastavenie vizuálneho štýlu komunikácie. Radi sa pozrieme na vašu značku, navrhneme originálny názov, vytvoríme charakteristické a ľahko zapamätateľné logo a k nemu všetko potrebné. K logu pripravíme vizuálny štýl značky a použitie loga v rôznych propagačných nosičoch – dizajn manuál.

Lentils.sk, corporate identity - ikona

Reklamné kampane

V momente, keď máme odkonzultovanú marketingovú stratégiu a stanovené ciele, ktoré chceme dosiahnuť, pustíme sa do návrhu samotných reklamných kampaní. U nás vám pripravíme všetko na kľúč – plánovanie, kreatívne spracovanie, produkciu, nákup mediálneho priestoru, samotnú realizáciu a vyhodnotenie kampaní. Toto všetko vám vieme zabezpečiť in-house – in Lentils. Nemusíte sa trápiť s viacerými dodávateľmi a naháňaním termínov. U nás máte prideleného account manažéra, ktorý sa o všetko postará. Takže máte vždy partnera, ktorý pre vás dýcha, a viete s ním riešiť vaše požiadavky pod jednou strechou.

Na základe stanovenej stratégie a cieľov vyberieme vhodný media mix (TV, rádio, OOH, tlačoviny, inzercia, direct marketing, digitálny marketing – sociálne siete, GoogleAds, Sklik a ďalšie ) – či už kombináciu offline a online kanálov, alebo len online. Výber závisí od stratégie, cieľov a nastaveného rozpočtu.

Lentils.sk, reklamné kampane - ikona
Lentils.sk, online marketing - ikona

Online marketing

Aj menšie značky vedia, že ak chcú narásť, potrebujú investovať do marketingu. Na začiatku býva rozpočet nízky a nemožno sa venovať všetkému, čo by nám dávalo zmysel. Ide hlavne o aktivity podporujúce budovanie značky. V tomto prípade sa rozhodujeme pre jednoduchšie merateľné kampane. Po konzultácii s klientom navrhneme vhodnú komunikačnú stratégiu a vyberieme efektívny online media mix.

Weby & e-shopy

SEO

Sociálne siete

Newsletter

Google Ads

Lentils.sk, weby a e-shopy - ikona

Weby & e-shopy

Dnes sa už len máloktorý biznis zaobíde bez funkčného webu. Stal sa základným informačným prvkom pre zákazníkov a zároveň aj priamym predajným kanálom v prípade e-shopov. Vytvoríme vám web alebo e-shop na mieru podľa vašich požiadaviek. Pri ich tvorbe kladieme dôraz na 4 hlavné oblasti:

Štruktúra a obsah – sú základom na vytvorenie kvalitného webu. Navrhneme štruktúru webu a naplníme ju pútavým a funkčným obsahom (SEO) tak, aby sme sa zobrazovali na vrchných pozíciách v organickom vyhľadávaní.

Grafika a UX/UI dizajn – každý web má originálny dizajn. Dôležité je zaujať na prvý pohľad. Na druhej strane musí byť web prehľadný, aby sa v ňom zákazník ľahko orientoval a nestratil.  V neposlednom rade je dôležitá aj funkčnosť webu/e-shopu – fungovanie prelinkovaní, tlačidiel, presmerovaní, nákupného košíka a podobne.

Responzivita – web/eshop musí byť 100 % funkčný na všetkých zariadeniach s možnosťou prehliadania (PC, tablet, mobil). Trend zvyšujúceho sa pomeru prehliadania web stránok na mobiloch voči počítačom kladie veľký dôraz na responzivitu. Zákazník má mať na každom zariadení rovnaký zážitok, možnosti a pohodlie.

Podpora a aktualizácia – vytvárame jednoduché internetové stránky, ktoré dokáže obsluhovať/aktualizovať aj človek bez programátorských zručností. Prípadné zložitejšie riešenia webov riešime individuálne na základe mesačných servisných prác.

Lentils.sk, SEO - ikona

SEO (Search Engine Optimization)

Ak to klient/značka myslí vážne so svojím podnikaním, tak sa sústredí na dlhodobé ciele. SEO je nástroj, ktorý vám ich pomôže splniť. Chcete byť umiestnení na najvyšších pozíciách v Google vyhľadávači (hneď pod platenými odkazmi) bez toho, aby ste platili za komerčné kampane (Google Ads)? V tom prípade musíte vytvárať stále nový, zaujímavý obsah s vhodne zvolenými kľúčovými slovami. Samozrejme, to nie je všetko, nemenej dôležité je skóre kvality webu a kopec ďalších premenných – titulky, nadpisy na rôznych úrovniach (H1, H2, H3) a pod. Pripravíme vám SEO audit, analýzu kľúčových slov a konkurencie, dlhodobú SEO stratégiu, získavanie spätných odkazov, pravidelnú tvorbu a aktualizáciu obsahu a pomôžeme napredovať z podhľadu dlhodobých cieľov.

Offline marketing

Dnešný marketing je zameraný na merateľné výsledky, čo umožňuje hlavne online marketing. To však neznamená, že offline marketingové aktivity sú nepodstatné a stratili svoje miesto v marketingovom mixe. Mnohokrát hrá offline komunikácia väčšiu úlohu ako digitálny marketing. Všeobecne platí, že offline a online treba spájať a konzistentne komunikovať.

OOH

Televízia

Rádio

Tlačoviny

Lentils.sk, offline marketing - ikona

OOH (Out Of Home)

Pomôžeme vám s výberom, objednaním, grafickým spracovaním aj vytlačením vizuálov na vonkajšie reklamné plochy. V závislosti od cieľov a budgetu budeme riešiť formáty a množstvá, či už Bigboardy, Billlboardy, Citylighty a iné štandardné plochy, ale radi vymýšľame aj netradičné nosiče. 😊

Lentils.sk, OOH - ikona

Televízia

Výber vhodnej televíznej stanice, vypracovanie mediálneho plánu, kompletné spracovanie reklamného spotu (scenár, videoprodukcia, postprodukcia atď.) a následný monitoring médií si vyžaduje komplexný prístup – mnoho vedomostí, skúseností a tím šikovných ľudí. Radi vám so zastrešením pomôžeme. Okrem štandardných spotových kampaní dohodneme sponzoring relácií alebo product placement v niektorom z obľúbených programov.

Lentils.sk, TV - ikona

Rádio

S rádiom je dnes možné robiť rôzne kombinácie spojené aj s online aktivitami. Podľa cieľovej skupiny, zamerania a rozpočtu vyberieme najvhodnejšie rádio/rádiá, vypracujeme mediálny plán, spracujeme rádiový spot, dohodneme sponzoring, súťaž alebo vymyslíme aj neštandardný koncept.

Lentils.sk, rádio - ikona

Tlačoviny

Potrebujete nové vizitky, zaujímavý leták alebo prepracovanú a kreatívnu brožúru? V našom tíme máme skúsených špecialistov, ktorí majú skúsenosti s každým možným aj nemožným tlačeným materiálom. Vizitky, hlavičkové papiere, obálky, výročné správy, písacie bloky alebo reklamné tlačoviny – katalógy, letáky či plagáty – vám pomôžeme vytvoriť po obsahovej, dizajnovej aj tlačenej stránke. Zaoberáme sa aj polepmi v exteriéri (tabule, predajne, výklady) a polepmi áut.

Lentils.sk, tlačoviny - ikona

Ako to robíme?

Lentils.sk, ikona - navrhneme

Navrhneme

Lentils.sk, ikona - naplánujeme

Naplánujeme

Lentils.sk, ikona - zrealizujeme

Zrealizujeme

Lentils.sk, ikona - vyhodnotíme

Vyhodnotíme

Pracujme spolu na vašom projekte