-->

Tlačoviny

Offline vecí sa nebojíme! Nazbierali sme už mnoho skúseností, ktoré vieme zúročiť pri návrhu, príprave a výrobe tlačených materiálov. Nie je leták ako leták a aj pre niekoho jednoduchá brožúra môže osloviť zákazníka vďaka dobre zvolenému materiálu, spracovaniu a kreatívnemu poňatiu. Prepájanie reálneho a digitálneho sveta je základom úspechu.

Klienti:

Commander, Hangout, HomeTown, Limino, ParkDots, Teddy Baker