-->

Newsletter

Žiadny ďalší otravný email, ale prepracovaný mailing. Newsletter je najadresnejší online komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého prebieha komunikácia s vašimi zákazníkmi. Dali vám dôveru a zverili vám do rúk veľmi cenný údaj – svoju emailovú adresu. Vždy k nej preto pristupujeme s obozretnosťou, s citom a budujeme hodnotný dlhodobý vzťah.

Klienti:

Commander, Jollity, ParkDots